Szukaj w serwisie :
 
Strona główna PROCEDURY UPROSZCZONE

    PROCEDURY UPROSZCZONE
 Dokonujemy  odpraw celnych  uproszczonych  w  procedurze:

- wywozu - export
- w procedurze dopuszczenia do  obrotu - import

- w procedurze dopuszczenia do obrotu rozliczamy deklarację  podatkow± Vat-7   - procedura uproszczona - zapłata podatku  na zasadzie  zbilansowania  należno¶ci VAT  „należny”,   a  „do zapłaty” .  

Prowadzimy  odprawy  celne  na  wyznaczonych miejscach   uznanych,  może  to  być  miejsce  w Twojej Firmie, miejsca  uznane przez  organy celne, samochód  nie  musi przyjeżdżać  do  Oddziału Celnego, prowadzimy  odprawy  we  wszystkie  dni  i  poza  godzinami  pracy Oddziału  Celnego, dostosujemy odprawę  celn±   do  potrzeb  Twojej  logistyki.
    


aeo_final cs

   
Created by WEBSTYL.NET
Agencja celna Do pobrania Intra stat Transport spedycja Skład celny Kontakt