Szukaj w serwisie :
 
Strona główna AKCYZA

    AKCYZA- mamy  odpowiednie  uprawnienia do  reprezentowania podmiotów  gospodarczych  w zakresie akcyzy

- obsługujemy  składy  podatkowe

1.kompletujemy  akta  weryfikacyjne  dla  szczególnego  nadzoru

2.taryfikujemy wyroby  akcyzowe - kody  CN w  powi±zaniu  ze  starymi  PKWIU

3. prowadzimy  obsługę  deklaracji podatkowych- akcyzowych, ADT, UDT,

4. prowadzimy  wszelkie  rejestry akcyzowe,

5.prowadzimy  korespondencję  z urzędami  celnymi

6.przygotowujemy  sprawy  odwoławcze  do  NSA

7.zajmujemy  się  doradztwem  akcyzowym dla  firm  i  osób  fizycznych wypełniamy  deklaracje  akcyzowe dla  samochodów  osobowych ;

- deklaracje  AKCU

- wnioski o zwrot  nadpłaconej  akcyzy.   
Created by WEBSTYL.NET
Agencja celna Do pobrania Intra stat Transport spedycja Skład celny Kontakt